Siyasal Kitabevi

,

Yeni Çıkanlar
Girayalp Karakuş
POLİTİKA-SİYASET, YENİ ÇIKANLAR
Yazar : Girayalp Karakuş
Yayın Tarihi : Mayıs 3, 2021
Yayınevi : SİYASAL KİTABEVİ
Cilt Tipi : Paperback
Stok Kodu : 978-605-7877-91-8
Editör : ERTAN AKKAŞ
Sayfa Sayısı : 102
Ülke : TR
Dil : TÜRKÇE
Boyut : 13,5*21
Açıklama :

Gündelik eylem ve tutumlarımız arasında, üstüne çok düşünmeden ortaya çıkardığımız davranışların şekillenişi üzerine, birçok sosyolog, filozof hatta politikacı hem çözümleme yapmışlar hem de davranışlarımıza uzun vadede şekil veren etkileri ortaya koymuşlardır. Ancak mevzubahis davranış ve tutumlarımızın, hangi derecede içinde bulunduğumuz sistemin ve/veya sistemlerin gölgesi ile günlük ritmimizin parçası olduğu konusunda düşüncelerimiz, mikro ölçekli fenomenlerin zihnimizdeki algıları temelinde şekillenmeye devam etmektedir. Sabah kalktığımızda, içtiğimiz sudan ortaya çıkardığımız atık suya, dışarı çıktığımızda ekonomik değeri belirlenmiş bir fiyat üzerinden aldığımız içme suyundan şemsiyesiz kaldığımızda kıyafetlerimiz ıslatan yağmur suyuna kadar, aynı maddenin farklı ölçülerde ve farklı formlarda kullanımı; bitki tohumlarının toprakta yeniden üretime sokulmasından bile önceki düşünüşlerden süregelen külli etkilerin bir sonucudur. Şimdi bu kitabı elinize aldığınız ve bu yazıyı okuduğunuz anların bütünü olan ekonomi-politik süreç, Platon’dan Hobbes’a uzanan ve daha birçok birey tarafından zihnimiz üzerine ve zihnimizce belirlenimlenmiş, ancak durağan olmayan bir tutumlar bütününün etkisi altında.

Somut ‘şey’lerin eleştirisinin, soyut ‘şey’ler ile belirlenimlenmiş olmasına karşı alternatif bir okuma sunan Sayın Girayalp Karakuş, bu kitap ile zihninizi kurcalamak üzere şimdi kitabın içine yönelmenizi bekliyor.

Emrah Aydemir
Araştırma - İnceleme, Araştırma-İnceleme, İNSAN VE TOPLUM, POLİTİKA-SİYASET, SOSYOLOJİ, YENİ ÇIKANLAR
Yazar : Emrah Aydemir
Yayın Tarihi : Aralık 31, 2020
Yayınevi : Siyasal Kitabevi
Cilt Tipi : Paperback
Stok Kodu : 9786057877802
Sayfa Sayısı : 232
Dil : Türkçe
Açıklama :

“Terörizmle mücadelenin önemli bir bileşeni, teröristlerin, potansiyel teröristlerin ve özellikle de onları destekleyen halkın düşüncelerini etkilemektir. Emrah Aydemir'in uygun bir şekilde bilişsel savaş olarak tanımladığı fikirleri etkileme çabaları, yüksek riskli bir rekabet sahası olarak görülmelidir. Bu, belirli bir çerçevede uzmanlaşılmış sanat, bilim ve uyarlamalarla birlikte çok boyutlu bir mücadeledir. Kitap, şimdiye kadar hak ettiği ilgiyi görmeyen bu konuya mühim bir katkı sağlamaktadır. Bu kitap, politika üreticilerinin, devlet adamlarının ve akademisyenlerin ufkunu açacak bir çalışmadır.”

Paul K. Davis, Politika Analizi Profesörü,
Pardee RAND Graduate School, Santa Monica, California

“Kamu diplomasisi, çoğu hükümetin henüz tam olarak değerini anlayamadığı terörizmle mücadele çabalarında önemli bir rol oynar. Emrah Aydemir bu durumun farkına varmış ve kitabında terörizmle mücadele ve kamu diplomasisi arasında köprü kurarak temel konuları ele almıştır. Bu kitabın, akademisyenler ve politika üreticiler için oldukça ehemmiyetli bir çalışma olduğu ortadadır.”

Philip Seib, Gazetecilik ve Kamu Diplomasisi Profesörü,
University of Southern California

“Bu kitapta Doç. Dr. Aydemir bilişsel savaş konusunu etkili bir şekilde ele almış ve analiz etmiştir. Bu çalışma, bilhassa Birleşik Krallık'ın İrlanda Sorunları ve diğer devletlerin geçmişte mücadele ettiği sorunlardan güncel çatışmalara kadar çeşitli meselelerde karşımıza çıkan terörist faaliyetlerle mücadele etmek için, devletlerin askeri varlığını güçlü bir şekilde kullandığı terörizm araştırmalarına değerli bir katkı sağlamaktadır. Yazar, bilişsel savaşı analiz ederken, geleneksel terörizmden ‘'yeni'' terörizme, terörizmle mücadele önlemlerinden kendi kaderini tayin etmeye kadar değişen temel konuları ele almıştır. Terörizm çalışmaları alanındaki araştırmaların çoğu, iletişim kanallarının ve terör eylemlerinin izlenmesi gibi çeşitli terörizmle mücadele önlemlerine, devletlerin güvenlik hizmetleri ve polis teşkilatlarının rolüne yoğunlaşırken, bu kitap bilişsel savaş konusuna odaklanarak terörizm çalışmalarına gerçek bir değer katmıştır.”

Dr. David Lowe, Senior Research Fellow,
Leeds Law School, UK

“Doç. Dr. Aydemir, terörizme karşı mücadelenin kapsamlı bir analizini yaparak psikolojik araştırmanın bilimsel anlayışını kamu diplomasisi ve askeri uygulamalardan alınan derslerle birleştirmiştir. Bu kitap, hem genel okuyucu kitlesine hem de uzmanlara yönelik olup çalışmada terör güçlerine karşı galip gelebilmek için gerekli iletişim araçları tanımlanmıştır. Bu bütüncül ve ayrıntılı çalışma, aşırılık yanlısı militanlara karşı güçlü ve yeni bir güvenlik tasarımını şekillendirmektedir.”

Wilson P. Dizard III, Ekonomist,
Yazar ve Gazeteci, Washington D.C.

W. Lawrence Neuman
Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları, Referans - Kaynak Kitap, SOSYOLOJİ, YENİ ÇIKANLAR
Yazar : W. Lawrence Neuman
Yayın Tarihi : Kasım 15, 2020
Yayınevi : Siyasal Kitabevi
Çevirmen : Özlem Akkaya
Cilt Tipi : Paperback
Stok Kodu : 9786057877789
Sayfa Sayısı : 1024
Dil : Türkçe
Açıklama :

W. Lawrence Neuman'ın, ilk kez 2006'da yayınlanan ve dünyanın pek çok ülkesinde sosyal bilimlerle ilgilenen akademisyenlerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve araştırmacıların başucu kaynaklarından biri haline dönüşen Social Research Methods kitabının son baskısının elinizdeki çevirisi, Türkiye'de sosyal bilimlerin çatallı yollarında ilerleyen araştırmacılar ve araştırmaya yeni başlayan öğrenciler için mütevazı bir kılavuz olma amacını taşıyor. Kitapta nitel ve nicel toplumsal araştırma yöntemleri, farklı bilimsel paradigmaların ontolojik, epistemolojik ve metodolojik öngörüleri dikkate alınarak, bir araştırmanın ilk aşamasından son aşamasına bütün ayrıntılarıyla ve zengin örneklerle işleniyor.

Murat Soysal
Araştırma - İnceleme, Araştırma-İnceleme, İNSAN VE TOPLUM, POLİTİKA-SİYASET, Siyaset Tarihi, TARİH, Türkiye Siyaseti ve Politikası, YENİ ÇIKANLAR
Yazar : Murat Soysal
Yayın Tarihi : 2020-11
Yayınevi : Siyasal Kitabevi
Cilt Tipi : Paperback
Stok Kodu : 9786057877796
Sayfa Sayısı : 376
Dil : Türkçe
Açıklama :

Siyasi tarih, hukuk, siyaset bilimi ve siyaset felsefesi alanlarını harmanlayarak önümüze sunan bu kitap, 1808 tarihli Sened-i İttifak'tan 2010 Anayasa Referandumu'na kadar uzanan geniş bir süreci analiz etmektedir. Kitap, bu uzun sürecin analizinde odak noktası olarak “iktidarın sınırlandırılması” çabalarını seçmiştir. Birçok kez anlatılmış olan Türk siyasi tarihine “iktidarın sınırlandırılması” kavramı çerçevesinde bakılması, kitabın, kuru bir siyasi tarih anlatısının ve salt hukuksal analizin dışına çıkıp zengin bir siyaset bilimi metni olmasını sağlamıştır. Ayrıca kitap, “iktidarın sınırlandırılması” kavramı sayesinde sağlam bir omurgaya sahip olmuş ve çok uzun bir süreyi ele almasına rağmen odağını kaybetmeyen bir inceleme olarak karşımıza çıkmıştır.

İktidarın sınırlandırılması için kullanılan çeşitli denetim araçları ve sistemleri, metin içerisinde dönemlerine göre tartışılırken Türkiye siyasi tarihinde her dönemde ön plana çıkan iç denetim mekanizmasına özel bir dikkat sarfedilmiştir; bunlar: iktidarın yargısal denetim yoluyla sınırlandırılması, iktidarın idari yargı yoluyla denetlenmesi ve son olarak iktidarın siyasal/parlamenter denetim araçları yoluyla sınırlandırılmasıdır. Bu mekanizmalar teorik olarak ele alınırken bir yandan da Türk siyasi hayatının çekişmelerinin ve ilerlemelerinin öyküsü aktarıldığı için metin, akıcılığı ile dikkat çekmektedir.

Türkiye'de iktidarın sınırlandırılması konusundaki çabaları ve bunun başarılabilmesi için yaşanan sancıları da gözler önüne seren bu çalışma, aslında 1808'den 2010'a kadar uzanan bu uzun sürecin, Türkiye'de “iktidarın sınırlandırılamazlığı”nın bir tarihi olarak da okunabileceğini ortaya koymaktadır.

Öne Çıkanlar
Duygu Onay Çöker
FELSEFE, ÖNE ÇIKANLAR
Yazar : Duygu Onay Çöker
Yayın Tarihi : Şubat 1, 2021
Yayınevi : Siyasal Kitabevi
Cilt Tipi : Paperback
Stok Kodu : 9786057877864
Editör : Ertan Akkaş
Sayfa Sayısı : 278
Ülke : TR
Dil : Türkçe
Boyut : 13,5*21
Açıklama :

Bir Anlatı olarak Haber ve Öteki, insana dair her meselede baştan anlamak istemediğimiz bir ötekiyle arasında insani kapasitemizi indirgeyen seçimlerimizi, haber anlatıları üzerinden tartışan bir metin. Kıbrıs’a dair bir çocukluk anlatısıyla başlayıp haber anlatılarına uzanan çizgide, egemen ve öteki gazetecilik anlayışlarını etik bağlamında düşünürken, şimdiye dek kuramsallaştırılmış ya da üzerine düşünülmüş perspektiflerden farklı bir bakış açısıyla yol alıyor: Paul  Ricoeur’ un etik öğretisi. Bu kitapta filozofun etik felsefesi metin boyunca açımlanan temel motiflerin bir araya gelmesiyle oluşurken, Richard Kearney’ in ötekiliği ayırt etmeye dair metodolojisi de bizi yalnız bırakmıyor.

Temuçin Faik Ertan
Araştırma - İnceleme, ÖNE ÇIKANLAR, TARİH
Yazar : Temuçin Faik Ertan
Yayın Tarihi : 2019-09
Yayınevi : Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar
Cilt Tipi : Paperback
Stok Kodu : 9786055782566
Editör : Temuçin Faik Ertan
Sayfa Sayısı : 304
Ülke : Ankara
Dil : Türkçe
Boyut : 16.00x24.00
Açıklama :

Türk modernleşmesi tarihsel sürekliliği ve kopuşu bünyesinde barındıran ve kendi içinde çeşitli dönemlere ayrılan bir süreçtir. Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Türk devrimi sonucunda kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimi de, bu modernleşme sürecinin bir parçasıdır. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci ve gelişimi, tüm yükseköğrenim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi adı altında anlatılmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Tarihi'nin bir alanı olup, dersten öte bir anlam taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları için Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi'ni öğrenmek, kendi tarihinin önemli bir parçasını öğrenmek demektir. Elinizdeki kitap Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi derken, Osmanlı'nın son döneminden başlayıp, Cumhuriyet'in kurulmasından bugüne kadar olan süreci de belirli dönemlere ayırarak okuyucuya aktarmayı hedeflemiştir. Böylelikle, bir Cumhuriyet kültürünün oluşumuna katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Keith F. Punch
AKADEMİK, ÖNE ÇIKANLAR
Yazar : Keith F. Punch
Yayın Tarihi : 2020-08
Yayınevi : Siyasal Kitabevi - Akademik Kitaplar
Cilt Tipi : Paperback
Stok Kodu : 9789756325391
Editör : Zeliha Etöz
Sayfa Sayısı : 306
Ülke : Ankara
Dil : Türkçe
Boyut : 16.00x24.00
Açıklama :

Günümüzde sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılar görgül araştırmaya hem nikel hem de nicel yaklaşımın mantığını kavramak zorundadır. Bu kitap, her iki yaklaşımın kapsayıcı bir değerlendirmesini okuyucuya sunar. Tüm öğrenci ve araştırmacılar için ideal bir başlangıç noktası olan bu kitap sayesinde;

- görgül araştırma için bir model geliştirmeyi,
- nicel araştırmanın mantığını (tasarım, veri toplama ve verileri çözümleme)
- nikel araştırmanın mantığını (tasarım, veri toplama ve verileri çözümleme)
- yöntemlerin birleştirilmesi, değerlendirmeyi ve araştırmayı yazıya dökmeyi öğrenebilirsiniz.

Ali Çakırbaş
ÖNE ÇIKANLAR, POLİTİKA-SİYASET
Yazar : Ali Çakırbaş
Yayın Tarihi : 2019-12
Yayınevi : Siyasal Kitabevi
Cilt Tipi : Paperback
Stok Kodu : 9786057877376
Sayfa Sayısı : 144
Ülke : İstanbul
Dil : Türkçe
Boyut : 13.50x21.00
Açıklama :

Bu kitap bütün dünyayı derinden etkileyen Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da ortaya çıkan kaos ortamını ve otoriter bir yapıya sürüklenen Sovyet Rusya, Almanya, İtalya ve İspanya gibi devletlerin İkinci Dünya Savaşı'na kadar geçirdikleri siyasal değişimler hakkında yeni bir çerçeve sunmaktadır.Kitabın birinci bölümünde kurumsal çerçeve ve tarihsel arka plan üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Sovyet Rusya'da rejim değişikliğine neden olan unsurlar irdelenerek komünist sistemin nasıl inşa edildiği ve topluma benimsetme çalışmaları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde Almanya'da Nasyonal Sosyalizm inşa süreci ve Nazizm'in propaganda araçlarına değinerek, Nazi Almanya'sının dış politikası değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde ise savaş sonrası İtalya'nın içine düştüğü ekonomik ve siyasi bunalımın Faşizme nasıl kapı araladığı sorusuna cevap aranarak, faşist yönetimin dış politikasına dikkat çekilmiştir. Beşinci ve son bölümde ise Birinci Dünya Savaşı dışında kalmayı tercih eden İspanya'nın savaşa katılmamış olmasına rağmen içine düştüğü kaostan çıkamayarak iç savaşa sürüklenmesi ve bu sürecin otoriter rejim ile sonuçlanması üzerine değerlendirmeler içermektedir.