Yazar: Öğr. Gör.Gülhan Gök , Prof. Dr. Zekai Öztürk
Yayın Tarihi: Mart 1, 2021
Yayınevi: Siyasal Kitabevi
Cilt Tipi: Paperback
Stok Kodu: 9786057877888
Sayfa Sayısı: 379
Ülke: Tr
Dil: Türkçe
Açıklama:

Sağlıkta kalite için üç noktadan bahsetmek mümkündür. Bunlar; hasta yönünden, sağlık çalışanı yönünden ve hastane yönetimi yönündendir. Sağlık hizmetlerinde yönetim açısından kalite denilince, paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kaynakların etkin ve verimli kullanılarak hizmet sunumunun   gerçekleştirilmesi  akla gelmektedir Hasta yönünden kalite kavramından bahsederken ise hastanın ve hasta yakınlarının sağlık hizmetlerine ilişkin algısı devreye girmekte olup hasta ve hasta yakınlarının beklentilerinin üzerinde sağlık hizmeti verilmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanları yönünden kaliteyi iki boyutlu değerlendirmek mümkündür. Birinci boyut çalışanlara verilen hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılama düzeyi, ikinci boyutu ise çalışanların hasta ve hasta yakınlarına vermiş oldukları hizmetlerin ihtiyacı karşılama düzeyi olarak değerlendirilebilir. Tüm paydaşların sonsuz mutluluğunu sağlama olarak tanımlanabilecek toplam kalite yönetimi yaklaşımının sağlık hizmetlerinin sunumuna çok önemli katkılarının olacağı kuşkusuzdur. Bu denenle diğer tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de olan toplam kalite yönetimi yaklaşımı ilkelerinin benimsenerek yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Sağlıkta kalite ve sağlıkta toplam kalite yöntem ve yaklaşımlarının tüm boyutları ile değerlendirildiği bu kitabın tüm paydaşlara yararlı olması dileğiyle….