Yazar: Zübeyde Süllü
Yayın Tarihi: 2020-06
Yayınevi: Siyasal Kitabevi
Cilt Tipi: Paperback
Stok Kodu: 9786057877598
Sayfa Sayısı: 167
Ülke: Ankara
Dil: Türkçe
Boyut: 16.00x24.00
Açıklama:

Günümüz Türkiye'sinde başta siyasal partiler olmak üzere tüm siyasalaktörler tarafından, milliyetçi söylem ya da söylemler giderek artan oranlardakullanılmaktadır. Bu bağlamda bu kitapta, Türkiye'de siyasal partilerin milliyetçisöyleme belirgin biçimde ağırlık vermeye başladıkları varsayımı, yazılıiletişim süreci üzerinden örneklerin içerik analizi yapılarak incelenmektedir.Siyasal iletişim sürecinde, ağırlıklı olarak siyasal milliyetçiliğin kullanıldığısavı ise, milliyetçilik kuramları başka bir deyişle milliyetçilik söylemleri üzerindenirdelenmektedir.Bu çalışma, siyasal iletişim, söylem, milliyetçilik gibi kendine özgü söylemleriolan üç farklı disiplinin teorisi çerçevesinde, siyasal iletişim sürecindekiuygulamalara kısa bir bakış atma amacı ile hazırlanmıştır.Çalışma da öncelikleher bir disiplin genel teorik çerçevesi üzerinden değerlendirilmiş dahasonra bu bilgiler ışığında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet HalkPartisi (CHP), Doğru Yol Partisi (DYP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin(AKP) siyasal iletişim sürecinde ürettiği metin örnekleri, milliyetçi söylemeilişkin özellikleri açısından değerlendirilmiştir.